Ανακοίνωση 2011 – 1

 

Φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδειάς (Φ. Λ. Λ.).

 
ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ  32-34 ( εντός στοάς )
Τ.Κ. 32100 Λιβαδειά
Site : fotolesxilivadias.gr   E-mail : fotolesxilivadias@gmail.com

Λιβαδειά  05-01-2011                                        ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ
Αρ. Πρωτ: 1
                              
                                                     Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης  μας, στην 12η/5-01-2011 (Θέμα 1ο) συνεδρίασή του, λαμβάνοντας υπόψη του το άρθρο 11 του καταστατικού, αποφάσισε την πραγματοποίηση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή  16  Ιανουαρίου 2011 και ώρα 6,00 μ.μ., στην αίθουσα της Φωτογραφικής μας Λέσχης,  που βρίσκεται στην οδό Μπουφίδου 32-34 (εντός στοάς), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης 
2. Διοικητικός & οικονομικός απολογισμός, για το χρονικό διάστημα
από 21 Ιανουαρίου 2010 μέχρι 10 Ιανουαρίου 2011.
3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
4. Τοποθετήσεις μελών Γενικής Συνέλευσης
5. Πρόγραμμα δράσης
6. Ψηφοφορίες

Η παρουσία όλων των μελών κρίνεται απαραίτητη, για τη διεξαγωγή γόνιμου διαλόγου, προκειμένου να καταλήξουμε σε αποφάσεις, με στόχο τη βελτίωση της θετικής πορείας της Λέσχης μας.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνέλευση θα επαναληφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού, την Κυριακή  23  Ιανουαρίου  2011 και ώρα 6,00 μ.μ. στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.
Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, δηλαδή την Κυριακή  23  Ιανουαρίου 2011,. με μία ώρα καθυστέρηση, δηλαδή στις 7,00 μ.μ., μ’ όσα μέλη είναι παρόντα.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 7 & 9 του καταστατικού, έχουν όλα τα μέλη της Λέσχης, με την προϋπόθεση ότι έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Για το Δ. Σ.    Φ. Λ. Λιβαδειάς

Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ

 Ιωάννης  Βελούδιος                        Δήμητρα  Βήττα