Ανακοίνωση 2011 – 22

 

Φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδειάς (Φ. Λ. Λ.).

 Λιβαδειά   28/09/2011

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης μας, στη 17η / 27-09-2011 (Θέμα 1ο) συνεδρίασή του,
αποφάσισε την πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού.
Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 6.00
μ.μ., στην αίθουσα της Λέσχης μας, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
Διοικητικός & οικονομικός απολογισμός απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
Τοποθετήσεις μελών Γενικής Συνέλευσης
Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και διεξαγωγή αρχαιρεσιών ανάδειξης νέου Διοικητικού
Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Οκτωβρίου
2011, στις 6.00 μ.μ. στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία κι’ αυτή τη φορά, η Γενική Συνέλευση θα
πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, δηλαδή την 16η Οκτωβρίου 2011, με μία ώρα καθυστέρηση,
δηλαδή στις 7.00 μ.μ., με όσα μέλη είναι παρόντα.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους
υποχρεώσεις (άρθρο 7 & 9 καταστατικού).

Η παρουσία όλων θεωρείται απαραίτητη, με δεδομένο ότι από τη Γενική Συνέλευση αυτή, θα
προκύψουν τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης μας, για τα επόμενα δύο χρόνια.

Για το Δ. Σ. της Φ. Λ. Λιβαδειάς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ιωάννης Βελούδιος             Δήμητρα Βήττα

.