Ανακοίνωση 2012 – 34

 

Φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδειάς (Φ. Λ. Λ.).

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης μας, στην 4η/11-01-2012 (Θέμα 1ο) συνεδρίασή του, λαμβάνοντας υπόψη του το άρθρο 11 του καταστατικού, αποφάσισε την πραγματοποίηση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 6,30 μ.μ., στην αίθουσα της Φωτογραφικής μας Λέσχης, που βρίσκεται στην οδό Μπουφίδου 32-34 (εντός στοάς), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2. Διοικητικός & οικονομικός απολογισμός, για το χρονικό διάστημα
από 9 Οκτωβρίου 2011 μέχρι 29 Ιανουαρίου 2012
3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
4. Τοποθετήσεις μελών Γενικής Συνέλευσης
5. Πρόγραμμα δράσης
6. Ψηφοφορίες
Η παρουσία όλων των μελών κρίνεται απαραίτητη, για τη διεξαγωγή γόνιμου διαλόγου, προκειμένου να καταλήξουμε σε αποφάσεις, με στόχο τη βελτίωση της θετικής πορείας της Λέσχης μας.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνέλευση θα επαναληφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού, την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 6,00 μ.μ. στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, δηλαδή την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2012 , με μία ώρα καθυστέρηση, δηλαδή στις 7,00 μ.μ., μ’ όσα μέλη είναι παρόντα.
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 7 & 9 του καταστατικού, έχουν όλα τα μέλη της Λέσχης, με την προϋπόθεση ότι έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

 

Για το Δ. Σ. της Φ. Λ. Λιβαδειάς

 

                     Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ             Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ

               Ιωάννης Βελούδιος                  Δήμητρα Βήττα