Ανακοίνωση 2013 – 49 – Συνάντηση Φεβρουάριος 2013

 

Φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδειάς (Φ. Λ. Λ.).

 

 

 

Λιβαδειά 09-01-2013   
ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ
Αρ. Πρωτ: 1
                                    
                            
                                               Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης  μας, στην 12η/08-01-2013 (Θέμα 1ο) συνεδρίασή του, λαμβάνοντας υπόψη του το άρθρο 11 του καταστατικού, αποφάσισε την πραγματοποίηση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.  Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή  27  Ιανουαρίου 2013 και ώρα 6.00 μ.μ., στην αίθουσα της Φωτογραφικής μας Λέσχης,  που βρίσκεται στην οδό Μπουφίδου 32-34 (εντός στοάς), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :
1.    Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2.    Διοικητικός & οικονομικός απολογισμός, για το χρονικό διάστημα
από 29 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 26 Ιανουαρίου 2013.
3.     Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
4.    Τοποθετήσεις μελών Γενικής Συνέλευσης
5.    Πρόγραμμα δράσης
6.    Ψηφοφορίες
Η παρουσία όλων των μελών κρίνεται απαραίτητη, για τη διεξαγωγή γόνιμου διαλόγου, προκειμένου να καταλήξουμε σε αποφάσεις, με στόχο τη βελτίωση της θετικής πορείας της Λέσχης μας.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η συνέλευση θα επαναληφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού, την Κυριακή  3  Φεβρουαρίου  2013 και ώρα 6.00 μ.μ. στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, δηλαδή την Κυριακή 3  Φεβρουαρίου  2013 , με μία ώρα καθυστέρηση, δηλαδή στις 7.00 μ.μ., με όσα μέλη είναι παρόντα.
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 7 & 9 του καταστατικού, έχουν όλα τα μέλη της Λέσχης, με την προϋπόθεση ότι έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

 

Για το Δ. Σ.    Φ. Λ. Λιβαδειάς

Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                      Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ
  Ιωάννης  Βελούδιος                           Δήμητρα  Βήττα