ΜΗΝΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΜΑΙΟΣ 2017

12-18/5, 19:00-21:30
Έκθεση φωτογραφίας
Μιχάλη Πολιτόπουλου
Ισόγειο Νερόμυλου

17/5, 20:00
Παρουσίαση της έκθεσης
με τον Μιχάλη Πολιτόπουλο
Ισόγειο Νερόμυλου

19-25/5, 19:00-21:30
Έκθεση φωτογραφίας
Μαρίας Σπυροπούλου
Ισόγειο Νερόμυλου

21-26/5, 18:00-20:00
Έκθεση Φωτογραφίας
Φωτογραφικών Ομάδων
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Συμμετέχουν: ΦΟ Αράχωβας
ΦΛ Θηβών, ΦΟ Λαμίας, ΦΛ Λιβαδειάς
ΦΟ F9 Φωκίδας, ΠΣ Έκφραση Χαλκίδας

21/5, 19:00
Συνάντηση Φωτογραφικών Ομάδων
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Αίθουσα πολλαπλών Χρήσεων
Διοικητηρίου Λιβαδειάς
Κεντρικός Ομιλητής Χρ. Κοψαχείλης
Θα απευθύνει χαιρετισμό
η Αντιπεριφερειάρχης Φ. Παπαθωμά